Att lasta sina unghästar utan mellanvägg är något som är väldigt vanligt! Tanken är nog att dom villigre ska gå in då utrymmet är större! Min åsikt är nog att så länge hästen inte vill gå in och låta en stänga till om den så det blir smalt bör man nog inte stänga alls! Utan jag ser hälldre att man lägger lite tid på hästen så man kan lasta den smalt och stänga till! Det vanligaste problemet som uppstår när dom åker brätt är att hästar försöker ta sig runt och här förstör både grimmor och grimmskaft och sedan är lösa i transporten! Ja dom får också mer utryme för att ta sig överbommen ifall dom tror att det är det som är vägen ut!

Nu löser det givetvis inte alla dessa bekymmer att köra än häst smalt men det är iallafall mycket mindre olycksrisk med det!

Jag vill också att hästar lär sig att backa ur transporter då dom åker som unghästar! Låter man dom gå genom transporten om man har fronturlastning så ökar risken för att dom kommer försöka att hoppa över bommen fram när dom känner sig trängda! En unghäst ska helst tänka att att vägen ut är bakåt när det gäller transporter! För det finns inget som är sämre än att ha dom hängandes över bommen!

Som vanligt när jag tar upp ämnet lastning så tycker jag dessutom att hästar ska lastas redan som föl och sedan med jämna mellanrum under hela sin uppväxt! Det spar alla en massa arbete!

/ Tommy.